Adres gegevens

Openbare Basisschool et Buut
Parkstraat 72
1506 WE  Zaandam
Telefoon: 075 – 6165701
info@etbuut.nl
www.etbuut.nl

Buitenschoolse opvang et Nabuut
et Buut Breed, et Buut Avondbreed
Parkstraat 72
1506 WE  Zaandam
Telefoon: 075 – 6165701  / 06 – 18663172 (buiten de reguliere schooltijden)
opvang@etbuut.nl
www.etbuut.nl

Directeur
Fred Tiecken – f.tiecken@zaanprimair.nl

Adjunct-directeur
Dea Sombroek – d.sombroek@zaanprimair.nl