Openbare Basisschool et Buut

Wat wij belangrijk vinden
Et Buut is een openbare basisschool. De school is voor iedereen, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond toegankelijk. De verschillende achtergronden maken van de school een ontmoetingsplaats waar zij (en de ouders) kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. Wij zijn van mening dat de kinderen mede hierdoor goed voorbereid worden op het functioneren binnen een multiculturele samenleving.

Waar we trots op zijn
Op de manier waarop wij vorm geven aan de sociaal-emotionele vorming van de kinderen. Met onze door de hele school heen gaan wij actief en preventief in op het leren omgaan met je eigen en andermans gedrag. Zaken als zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, respect en verdraagzaamheid zijn van groot belang.
Trots zijn we ook op onze computers. Dertig computers in de hal, verbonden met het Internet, waar we met hele groepen kinderen tegelijk kunnen werken. Daarnaast werken bijna alle kinderen vanaf groep 4 met een tablet die als ondersteuning bij onze methodes en bij de individuele hulp aan kinderen worden ingezet.
Verder krijgen creativiteit en beweging de volle aandacht.
Tot slot willen wij nog onze weeksluitingen noemen.

Waar we mee bezig zijn
De maatschappij verandert. Als school zijn wij constant bezig om met ons onderwijsaanbod in te gaan op de vragen die deze veranderende maatschappij ons stelt.

Kinderen
Onze kinderen hebben vaak ‘oog’ voor elkaar. Ze zijn behulpzaam en origineel en gaan meestal vrolijk naar school. Over het algemeen zijn onze kinderen niet agressief.

Ouders
We vinden het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van wat er op school gebeurt. Ouders krijgen op verschillende manieren informatie van ons.

En…
De school werkt met een continurooster. Samen met onze buitenschoolse opvang et Nabuut en de brede school activiteiten van et Buut B reed kunnen kinderen op een heel prettige manier van 7.00 uur tot 18.30 uur bij ons de dag doorbrengen.

 

groepsfoto-website