De stichting et Nabuut verzorgt opvang

Dertig jaar geleden hebben leerkrachten de stichting buitenschoolse opvang et Nabuut opgericht. 
Het doel van deze stichting was om buitenschoolse opvang voor kinderen van et Buut te verzorgen, die in het verlengde ligt van de sfeer op school zelf.
Ook moest de opvang zo flexibel mogelijk zijn: altijd plaats, ’s morgens opgeven voor de middag moet kunnen en alleen betalen voor opvang die daadwerkelijk afgenomen is.
Daar is de stichting et Nabuut goed in geslaagd.
et Nabuut is een ‘warme’ opvang voor kinderen. Precies zoals de oprichters bedoelden.
Landelijk geregistreerd en in het bezit van alle benodigde vergunningen.
Op de volgende momenten verzorgt et Nabuut opvang:fiepwebsite

  • na schooltijd van 14.15 tot 18.30 uur
  • op woensdag van 12.30 tot 18.30 uur
  • voor schooltijd van 7.00 tot 8.15 uur
  • tijdens studiedagen
  • tijdens alle schoolvakanties

Alleen tijdens erkende feestdagen is et Nabuut gesloten.

Prijsstelling: De kosten voor et Nabuut bedragen vanaf 1 januari 2018 € 7,00 per uur.

Opgeven voor et Nabuut kan digitaal:
U gaat hiervoor naar:  www.bso-etnabuut.nl

Het opgeven via deze website gaat op een zeer gemakkelijke wijze.
Heeft u toch een handleiding nodig, dan kunt u die hier downloaden: Handleiding opgeven et Nabuut

et Nabuut geeft een informatieboekje uit. Daarin leest u hoe de opvang precies in zijn werk gaat.
U kunt het boekje bij de school verkrijgen of u kunt het downloaden door hieronder te klikken.

>>>Informatieboekje et Nabuut <<<