De stichting et Nabuut verzorgt opvang

Dertig jaar geleden hebben leerkrachten de stichting buitenschoolse opvang et Nabuut opgericht. 
Het doel van deze stichting was om buitenschoolse opvang voor kinderen van et Buut te verzorgen, die in het verlengde ligt van de sfeer op school zelf.
Ook moest de opvang zo flexibel mogelijk zijn: altijd plaats, ’s morgens opgeven voor de middag moet kunnen en alleen betalen voor opvang die daadwerkelijk afgenomen is.
Daar is de stichting et Nabuut goed in geslaagd.
et Nabuut is een ‘warme’ opvang voor kinderen. Precies zoals de oprichters bedoelden.
Landelijk geregistreerd en in het bezit van alle benodigde vergunningen.
Op de volgende momenten verzorgt et Nabuut opvang:fiepwebsite

  • na schooltijd van 14.15 tot 18.30 uur
  • op woensdag van 12.30 tot 18.30 uur
  • voor schooltijd van 7.00 tot 8.15 uur
  • tijdens studiedagen
  • tijdens alle schoolvakanties

Alleen tijdens erkende feestdagen is et Nabuut gesloten.

Prijsstelling: De kosten voor et Nabuut bedragen € 6,00 per uur.

Opgeven voor et Nabuut kan sinds augustus 2015 digitaal:
U gaat hiervoor naar:  www.bso-etnabuut.nl

Het opgeven via deze website gaat op een zeer gemakkelijke wijze.
Heeft u toch een handleiding nodig, dan kunt u die hier downloaden: Handleiding digitaal opgeven.

et Nabuut geeft een informatieboekje uit. Daarin leest u hoe de opvang precies in zijn werk gaat.
U kunt het boekje bij de school verkrijgen of u kunt het downloaden door hieronder te klikken.

>>>Informatieboekje et Nabuut <<<

Verder kunt u de volgende informatie over et Nabuut downloaden
Pedagogische Beleidsplan 2016
Reglement Oudercommissie et Nabuut
Klachtenregeling et Nabuut 2017 / 2018
Jaarverslag Klachtenregeling et Nabuut 2015
Reglement Geschillencommissie
Jaarverslag Klachtenkamer Oudercommissies 2015
Formatieve inzet stagiaires
Inspectierapport GGD november 2016
Actieplan Gezondheid 2017 / 2018
Gezondheidsverslag 2017 / 2018
Actieplan Veiligheid Hoofdlocatie 2017 / 2018
Actieplan Veiligheid Kleuters A 2017 / 2018
Actieplan Veiligheid Kleuters B 2017 / 2018
Actieplan Veiligheid Onderbouw A 2017 / 2018
Actieplan Veiligheid Onderbouw B 2017 / 2018
Actieplan Veiligheid MiBoBouw A 2017 / 2018
Actieplan Veiligheid MiBiBouw B 2017 / 2018
Actieplan Buitenruimte en Omgeving 2017 / 2018
Veligheidsverslag 2017 / 2018