ICT

Op et Buut is overdracht van kennis en vaardigheden de meest voorkomende onderwijsvorm. De leerkracht is bij die overdracht de belangrijkste schakel. De leerkrachten maken bij hun lesgeven gebruik van ICT.
Computers worden ingeschakeld bij zoekopdrachten via internet, het maken van tekstverslagen of PowerPointpresentaties en het gebruik van educatieve software.

Ten aanzien van het bordgebruik is een revolutionaire ontwikkeling gaande: al onze klaslokalen zijn voorzien van digitale schoolborden waarop zowel de leerkracht als de leerlingen informatie kunnen opdoen of aanbieden aan de hand van speciale programma’s of via het internet. Het is op deze manier zelfs mogelijk films en actuele televisiebeelden te verwerken in de lesstof.

De verwachting is dat het hulpmiddel ICT een steeds belangrijkere rol gaat innemen. Wij willen op onze school de mogelijkheden die ICT biedt ten volle benutten om het leerrendement te verhogen. De vaardigheden die kinderen straks nodig zullen hebben in de maatschappij zal voor een gedeelte varen op hoe ICT vaardig ze zijn. En ook hier willen wij een basis in vormen.

De leerkracht blijft daarbij echtere de belangrijkste factor. Die zal de elementen ICT, leerinhoud en de leerling moeten samenvoegen tot een samenhangend geheel.

Hieronder een aantal sites, die we aanraden te gebruiken:
www.kennisnet.nl
www.rekenweb.nl
www.netwijs.nl
www.mybee.nl
www.yurls.nl