Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een leerkrachtengeleding. Samen vergaderen ze over actuele kwesties. De Medezeggenschapsraad adviseert de school en heeft in een aantal gevallen instemmingsrecht. Ongeveer vijf keer per jaar komt de Medezeggenschapsraad bij elkaar. Deze vergaderingen worden in de Buutpraat aangekondigd. Ze zijn openbaar. Een keer per jaar organiseert de Medezeggenschapsraad een jaarvergadering voor alle ouders.