MR Notulen

Van elke vergadering van de Medezeggenschapsraad worden notulen gemaakt.
Deze notulen kunt u hier bekijken door op de datum te klikken.

Notulen MR 27-09-17   Notulen MR (jaar)vergadering 11-06-17  
Notulen MR 17-01-2018    Jaarverslag MR obs et Buut 16-17