Schooltijden

De schooltijden zijn zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over de week.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag zijn de tijden voor alle groepen als volgt:

8.30 uur – 14.15 uur

Op de woensdagen zijn de tijden:

8.30 uur – 12.30 uur

De voor- en naschoolse opvang sluit direct aan op de lessen.
Duidelijk voor u en uw kind en handig voor werkende ouders!