Ziekmelden

Als uw kind ziek is, bent u verplicht het op school ziek te melden.

U kunt dat telefonisch doen, maar u kunt dat ook via de mail. Als u een email stuurt, zet dan het volgende erin:

  • Voornaam en achternaam van uw kind.
  • Wat uw kind mankeert.
  • Hoe lang U verwacht dat Uw kind afwezig is.