Ondersteuning op maat

Gelukkig mogen wij les geven aan ruim vierhonderd verschillende leerlingen. Al deze leerlingen hebben hun unieke persoonlijkheid en een andere behoefte om te spelen en te leren. De meeste leerlingen leren op een regelmatige, gemiddelde manier. Sommige leerlingen hebben een langere tijd nodig om iets te kunnen leren. Er zijn ook leerlingen die maar weinig uitleg nodig hebben om hele grote leerstappen te kunnen maken.
Deze verschillen ontstaan door verschillen in intelligentie, sociale- en emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities, motorische ontwikkeling, werkhouding en door het milieu en de cultuur waar onze leerlingen vandaan komen.

Wij, als team van OBS et Buut, hebben als taak ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn recht komt, ongeacht de verschillende leermogelijkheden van onze leerlingen.

Wij willen goed voor uw kind zorgen. In de eerste plaats zullen wij proberen om extra ondersteuning te voorkomen. Dit kunnen wij doen door de sfeer van onze klas zo goed mogelijk te maken, zodat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt. En natuurlijk zullen wij ook proberen om ons vak als leerkracht zo goed mogelijk te doen, dus door goed les te geven.

Voor sommige kinderen is dit niet genoeg. Zij vragen meer van ons dan helder onderwijs, zij vragen extra ondersteuning. Voor de ondersteuning van deze kinderen volgen wij het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband:

http://www.swvpozaanstreek.nl/diensten/documenten/beleidsdocumenten-1