Naschoolse activiteiten

Maar liefst dertig jaar geleden hebben leerkrachten de stichting buitenschoolse opvang et Nabuut opgericht. Het doel van deze stichting was om buitenschoolse opvang voor kinderen van et Buut te verzorgen, die in het verlengde ligt van de sfeer op school zelf. Een doorgaande lijn…wel zo fijn!

et Nabuut gaat stoppen

Met ingang van 1 augustus 2019 stopt de stichting et Nabuut met haar activiteiten op et Buut.
Op dit moment vinden er onderhandelingen plaats wie de nieuwe aanbieder van de opvang op et Buut wordt.
Belangrijk daarbij is hoe deze aanbieder de opvang gestalte zal geven.
De Medezeggenschapsraad van de school zal hier een belangrijke rol in spelen.
Tot 1 augustus blijft et Nabuut de opvang verzorgen zoals hier onder beschreven staat.

et Nabuut

Flexibele opvang, een doorgaande lijn en een fijne sfeer. Dat was de intentie. En dat is behoorlijk goed gelukt! Bij et Nabuut is altijd plaats. ’s Morgens opgeven voor de middag moet kunnen en alleen betalen voor opvang die daadwerkelijk afgenomen is. Een fijne plek, vol warmte!

Uiteraard is et Nabuut landelijk geregistreerd en in het bezit van alle benodigde vergunningen.

Opvang et Nabuut

Op de volgende momenten verzorgt et Nabuut opvang:

  • Na schooltijd van 14.15 tot 18.30 uur
  • Op woensdag van 12.30 tot 18.30 uur
  • Voor schooltijd van 7.00 tot 8.15 uur
  • Tijdens studiedagen
  • Tijdens alle schoolvakanties

Alleen tijdens erkende feestdagen is et Nabuut gesloten.

Prijzen

De kosten voor et Nabuut bedragen m.i.v. januari 2018 € 7,00 per uur.

Digitaal opgeven

Opgeven voor et Nabuut kan alleen digitaal. Het opgeven en afrekenen via deze website gaat op zeer eenvoudige wijze.
Heeft u toch een handleiding nodig, dan kunt u deze hieronder bekijken.

Informatieboekje

et Nabuut geeft een informatieboekje uit. Daarin leest u hoe de opvang precies in zijn werk gaat. U kunt het boekje bij de school verkrijgen of hieronder bekijken!