MR Contactgegevens

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een leerkrachtengeleding. Samen vergaderen ze ongeveer 6 keer per jaar over actuele kwesties. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u contact opnemen met de MR? Of heeft u een dringende kwestie die besproken zou moeten worden tijdens een vergadering? Stuur dan een mail naar mr@etbuut.nl

Marja Latenstein

Marja Latenstein

IB

Sander Abbring

Sander Abbring

Ouder et Buut

Dolores Bot

Dolores Bot

Administratie

Suzan van der Vechte

Suzan van der Vechte

Voorzitter & Ouder et Buut

Marjolein Hilferink

Marjolein Hilferink

Leerkracht groep 5

Miloe de Jong

Miloe de Jong

Ouder et Buut

Irene Jongejans

Irene Jongejans

Leerkracht groep 3

Michel Sterenborg

Michel Sterenborg

Ouder et Buut