De MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een leerkrachtengeleding. Samen vergaderen ze ongeveer 6 keer per jaar over actuele kwesties. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u contact opnemen met de MR? Of heeft u een dringende kwestie die besproken zou moeten worden tijdens een vergadering? Stuur dan een mail naar [email protected]

Leden
Marja Latenstein – IB
Miranda Mulder – IB
Marjolein Hilferink – Leerkracht
Irene Jongejans – Leerkracht
Ilona Fris – Ouder
Marieke van Veen – Ouder
Yana da Silva Arts – Ouder
Michel Sterenborg – Ouder