De MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een leerkrachtengeleding. Samen vergaderen ze ongeveer 6 keer per jaar over actuele kwesties. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u contact opnemen met de MR? Of heeft u een dringende kwestie die besproken zou moeten worden tijdens een vergadering? Stuur dan een mail naar [email protected]

Leden

Yana da Silva Arts – Ouder, Voorzitter
Marieke van Veen – Ouder
Ilona Fris – Ouder
Michel Sterenborg – Ouder
Annemieke Roos – Zorgcoördinator
Maaike Ouwehand – Zorgcoördinator
Frank Aafjes – Leerkracht
Femke Stevens – Leerkracht
Miranda Mulder – Directie