de MR

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een leerkrachtengeleding. Samen vergaderen ze ongeveer 6 keer per jaar over actuele kwesties. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u contact opnemen met de MR? Of heeft u een dringende kwestie die besproken zou moeten worden tijdens een vergadering? Stuur dan een mail naar mr@etbuut.nl

3 MR Leden gezocht per december 2020

Leden
Marja Latenstein – IB
Miranda Mulder – IB
Marjolein Hilferink – Leerkracht
Irene Jongejans – Leerkracht
Sander Abbring – Ouder et Buut (stopt bij voldoende aanmeldingen)
Suzan van der Vechte – Voorzitter en ouder Et Buut (stopt per dec 2020)
Milou de Jong – Ouder et Buut (stopt per dec 2020)
Michel Sterenborg – Ouder et Buut