MR Contactgegevens

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een leerkrachtengeleding. Samen vergaderen ze ongeveer 6 keer per jaar over actuele kwesties. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u contact opnemen met de MR? Of heeft u een dringende kwestie die besproken zou moeten worden tijdens een vergadering? Stuur dan een mail naar mr@etbuut.nl

Marja Latenstein

Marja Latenstein

IB

Sander Abbring

Sander Abbring

Ouder et Buut

Maartje ten Wolde

Maartje ten Wolde

Vakdocent Gymnastiek

Suzan van der Vechte

Suzan van der Vechte

Voorzitter & Ouder et Buut

Heidi Wester

Heidi Wester

Leerkracht groep 6

Miloe de Jong

Miloe de Jong

Ouder et Buut

Irene Jongejans

Irene Jongejans

Leerkracht groep 3

Etiënne Deen

Etiënne Deen

Ouder et Buut