Studiedagen

Om kwaliteit te kunnen bieden, is het van groot belang om als team in gesprek te blijven. Dit doen wij tijdens onze studiedagen.

Studiedagen 2020-2021

Regelmatig samenkomen met het team is van essentieel belang om te bouwen op onze visie. Regelmatig evalueren en kritisch kijken naar ons eigen handelen zorgt ervoor dat we in de toekomst nog beter onderwijs kunnen bieden. Daarnaast is de studiedag een moment om te werken aan teambuilding. Zo blijven alle neuzen dezelfde kant op.

Op deze dagen zijn de kinderen de hele dag vrij.

(Onderstaande is nog onder voorbehoud)

Donderdag 8 oktober 2020 (ontmoetingsdag Zaan Primair)
Vrijdag 9 oktober 2020
Maandag 16 november 2020
Vrijdag 2 april 2021
Dinsdag 25 mei 2021
Vrijdag 11 juni 2021