Studiedagen

Om kwaliteit te kunnen bieden, is het van groot belang om als team in gesprek te blijven. Dit doen wij tijdens onze studiedagen.

Studiedagen 2023-2024

Regelmatig samenkomen met het team is van essentieel belang om te bouwen op onze visie. Regelmatig evalueren en kritisch kijken naar ons eigen handelen zorgt ervoor dat we in de toekomst nog beter onderwijs kunnen bieden. Daarnaast is de studiedag een moment om te werken aan teambuilding. Zo blijven alle neuzen dezelfde kant op.

Op studiedagen zijn de kinderen de hele dag vrij.

(Onderstaande is nog onder voorbehoud)

Vrijdag 6 oktober 2023, alle leerlingen de hele dag vrij
Maandag 4 december 2023, alle leerlingen vanaf 12:30 uur vrij
Vrijdag 22 december 2023, alle leerlingen vanaf 12:30 uur vrij
Maandag 29 januari 2024, alle leerlingen de hele dag vrij
Maandag 26 februari 2024, alle leerlingen de hele dag vrij
Woensdag 10 april 2024, alle leerlingen de hele dag vrij
Dinsdag 21 mei 2024, alle leerlingen de hele dag vrij
Woensdag 22 mei 2024, alle leerlingen de hele dag vrij
Donderdag 20 juni 2024, alle leerlingen de hele dag vrij
Vrijdag 19 juli 2024, alle leerlingen vanaf 12:30 uur vrij