Studiedagen

Om kwaliteit te kunnen bieden, is het van groot belang om als team in gesprek te blijven. Dit doen wij tijdens onze studiedagen.

Studiedagen 2018-2019

Regelmatig samenkomen met het team is van essentieel belang om te bouwen op onze visie. Regelmatig evalueren en kritisch kijken naar ons eigen handelen zorgt ervoor dat we in de toekomst nog beter onderwijs kunnen bieden. Daarnaast is de studiedag een moment om te werken aan teambuilding. Zo blijven alle neuzen dezelfde kant op.

Op deze dagen zijn de kinderen de hele dag vrij.

Donderdag 4 oktober 2018
Vrijdag 5 oktober 2018
Maandag 26 november 2018
Donderdag 31 januari 2019
Maandag 1 april 2019
Woensdag 15 mei 2019
Dinsdag 11 juni 2019

Vrijdag 12 juli is gereserveerd als calamiteitendag. Deze dag dienen wij te reserveren voor het geval er in de loop van het schooljaar een lesdag is uitgevallen wegens een noodsituatie zoals brand. Als dat niet gebeurt, zijn de kinderen die dag vrij. Wij zullen u daar tijdig over informeren.