Studiedagen

Om kwaliteit te kunnen bieden, is het van groot belang om als team in gesprek te blijven. Dit doen wij tijdens onze studiedagen.

Studiedagen 2022-2023

Regelmatig samenkomen met het team is van essentieel belang om te bouwen op onze visie. Regelmatig evalueren en kritisch kijken naar ons eigen handelen zorgt ervoor dat we in de toekomst nog beter onderwijs kunnen bieden. Daarnaast is de studiedag een moment om te werken aan teambuilding. Zo blijven alle neuzen dezelfde kant op.

Op studiedagen zijn de kinderen de hele dag vrij.

(Onderstaande is nog onder voorbehoud)

Donderdag 6 oktober 2022, alle leerlingen de hele dag vrij
Vrijdag 7 oktober 2022, alle leerlingen de hele dag vrij
Maandag 14 november 2022, alle leerlingen de hele dag vrij
Maandag 5 december 2022, alle leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
Vrijdag 23 december 2022, alle leerlingen vanaf 12:00 uur vrij
Maandag 20 februari 2023, alle leerlingen de hele dag vrij
Vrijdag 31 maart 2023, alle leerlingen de hele dag vrij
Dinsdag 30 mei 2023, alle leerlingen de hele dag vrij
Vrijdag 23 juni 2023, alle leerlingen de hele dag vrij