Studiedagen

Om kwaliteit te kunnen bieden, is het van groot belang om als team in gesprek te blijven. Dit doen wij tijdens onze studiedagen.

Studiedagen 2019-2020

Regelmatig samenkomen met het team is van essentieel belang om te bouwen op onze visie. Regelmatig evalueren en kritisch kijken naar ons eigen handelen zorgt ervoor dat we in de toekomst nog beter onderwijs kunnen bieden. Daarnaast is de studiedag een moment om te werken aan teambuilding. Zo blijven alle neuzen dezelfde kant op.

Op deze dagen zijn de kinderen de hele dag vrij.

(Onderstaande is nog onder voorbehoud)

Maandag 7 oktober 2019 (ontmoetingsdag Zaan Primair)
Dinsdag 8 oktober 2019
Woensdag 20 november 2019
Maandag 3 februari 2020
Vrijdag 10 april 2020
Dinsdag 2 juni 2020 (derde Pinksterdag)
Vrijdag 12 juni 2020