Studiedagen

Om kwaliteit te kunnen bieden, is het van groot belang om als team in gesprek te blijven. Dit doen wij tijdens onze studiedagen.

Studiedagen 2021-2022

Regelmatig samenkomen met het team is van essentieel belang om te bouwen op onze visie. Regelmatig evalueren en kritisch kijken naar ons eigen handelen zorgt ervoor dat we in de toekomst nog beter onderwijs kunnen bieden. Daarnaast is de studiedag een moment om te werken aan teambuilding. Zo blijven alle neuzen dezelfde kant op.

Op deze dagen zijn de kinderen de hele dag vrij.

(Onderstaande is nog onder voorbehoud)

Maandag 4 oktober 2021
Woensdag 10 november 2021
Maandag 7 februari 2022
Vrijdag 15 april 2022
Vrijdag 24 juni 2022

Diversen:
Reservering Calamiteitendag vrijdag 15 juli (onder voorbehoud)
Ontmoetingsdag dinsdag 5 okt
Evaluatiedag dinsdag 7 juni

Vrije middagen vanaf 12 uur
Vrijdag 3 dec
Vrijdag 24 december