Schoolplan

In de speerpunten 2019 – 2023 zet Zaan Primair haar koers uit op drie hoofdlijnen. De strategische doelen worden uitgewerkt in schoolplannen. Dat doen we bovenschools. De scholen gebruiken hun schoolplan als input voor hun eigen jaarplan. In ons schoolplan leest u alle plannen die wij smeden voor de periode van 2019 – 2023.