Ons onderwijs

Wij streven naar een balans tussen creativiteit, beweging en leren. Door de hersenen te stimuleren op meerdere gebieden, kunnen kinderen zich beter concentreren en worden er verbanden gelegd. Om ons onderwijs vorm te geven hanteren wij vier ankers.

Onze vier ankers

 

Sociaal emotionele ontwikkeling

Kinderen moeten goed in hun vel zitten. Ze leren omgaan met hun eigen en andermans emoties en gedrag. Zaken als zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, respect en verdraagzaamheid zijn van groot belang.

Cognitieve ontwikkeling

Natuurlijk leren kinderen belangrijke vaardigheden zoals taal en rekenen. In alle jaargroepen komen diverse vakken aan bod. Tablets en de nieuwste methodes zorgen voor onderwijs op maat.

Creatieve en expressieve ontwikkeling

Naast de cognitieve ontwikkeling is de creatieve en expressieve ontwikkeling van grote waarde. Kinderen leren zich uiten en spreken beide hersenhelften aan. We besteden veel aandacht aan muziek, handvaardigheid, tekenen en toneel.

Lichamelijke ontwikkeling

Tot slot moeten kinderen gezond en fit zijn. Gymnastiek, volksdansen en buiten spelen zorgt er voor dat de kinderen in goede conditie zijn en zich kunnen focussen in de klas. Wij zorgen er voor dat deze onderdelen altijd door gaan.

Et Buut, creatief in denken en doen!

Onze visie in een notendop

Vier Ankers:

  1. Sociaal emotionele ontwikkeling
  2. Cognitieve ontwikkeling
  3. Creatieve en expressieve ontwikkeling
  4. Lichamelijke ontwikkeling
Extra begeleiding en ondersteuning

leder kind ontwikkelt zich op z’n eigen manier en in zijn of haar eigen tempo. leder kind is uniek. We houden bij alle kinderen de ontwikkeling bij en geven waar nodig extra aandacht of begeleiding. Soms is dat samen met een intern begeleider.

Tablets

Door het gebruik van tablets, krijgen de leerkrachten nog meer inzicht in de ontwikkeling van kinderen. Doelen worden inzichtelijk gemaakt, kinderen worden extra uitgedaagd of ze werken aan hun valkuilen. Onderwijs op maat!