Ons onderwijs

Wij streven naar een balans tussen creativiteit, beweging en leren. Door de hersenen te stimuleren op meerdere gebieden, kunnen kinderen zich beter concentreren en worden er verbanden gelegd. Om ons onderwijs vorm te geven hanteren wij een duidelijke visie.

Visie

Wat willen wij?

Op et Buut vinden wij het belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten en zichzelf kunnen zijn. Dat vormt de basis voor goed kunnen leren. Om kinderen de kans te geven zich optimaal te ontplooien, is het van belang dat kinderen zich breed kunnen ontwikkelen. Sterke taal- en rekenvaardigheden zijn daarbij onmisbaar maar zeker niet het enige wat kinderen nodig hebben. Creatief denken en doen helpt kinderen om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en die te verbinden met de wereld om zich heen.

 

Missie

Hoe zorgen we daarvoor?
  • We besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en het creëren van een fijne sfeer.
  • We bieden veel ruimte voor spel, plezier en beweging.
  • Ons motto ‘creatief in denken en doen’ betekent dat kinderen belangrijke vaardigheden ontwikkelen die hen voorbereiden op de toekomst.
  • Met de creatieve uitdaging in ons onderwijsaanbod zorgen we voor gemotiveerde en blije kinderen
  • We sluiten aan bij de ontwikkelbehoeften van kinderen door in groep 1 tot en met 3 te werken vanuit spel (Early Childhood groep 1 t/m 3). Vanaf groep 4 vindt de overgang plaats naar gepersonaliseerd leren via Snappet. Zo kunnen kinderen zich op hun eigen manier ontwikkelen.
  • Door steeds meer te werken met de 21st century skills leggen we de verbinding tussen de creatieve en cognitieve ontwikkeling van kinderen.

Et Buut, creatief in denken en doen!