Notulen

Van elke vergadering van de Medezeggenschapsraad worden notulen gemaakt. Zo kan iedereen de afspraken en besproken items nog eens even rustig doorlezen en bent u op de hoogte van eventuele veranderingen.