Waarom et Buut?

Et Buut heeft een zorgzaam klimaat, met een blije en respectvolle omgeving. We bieden veiligheid, met ruimte voor verschillen. Door ons vooruitstrevende en gepassioneerde onderwijs, kunnen wij het beste uit de kinderen halen. De leerkrachten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en weten daarmee de kinderen uit te dagen, te motiveren en te inspireren.

 

Waarom et Buut?

Et Buut is een openbare basisschool. De school is voor iedereen, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond toegankelijk. De verschillende achtergronden maken van de school een ontmoetingsplaats waar kinderen (en de ouders) kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. Wij zijn van mening dat de kinderen mede hierdoor goed voorbereid worden op het functioneren binnen een multiculturele samenleving. Een veilige plek waar je je helemaal kunt ontplooien!

Hoe gaat het met onze kinderen?

Wij vinden het ongelooflijk belangrijk dat kinderen lekker in hun vel zitten. Dat vormt de basis voor goed kunnen leren. Vanaf de start op school werken wij aan de sociaal emotionele vorming. We leren zorg te dragen voor een ander, behulpzaam zijn, en om situaties van meerdere kanten te belichten, En heel belangrijk…Kinderen mogen bij ons een unieke en originele rol vervullen. Ze kunnen helemaal zichzelf zijn en om die reden gaan onze Buuters met ongelooflijk veel plezier naar school!

Heeft de school ook oog voor de ouders?

Uiteraard zijn wij nauw betrokken bij de ouders. Onze neuzen staan dezelfde kant op, want samen komen we tot een nog beter resultaat. De deur staat altijd open en we houden elkaar op de hoogte.

Hoe wordt het onderwijs vormgegeven?

We gaan voor goed onderwijs; creatief in denken en doen! Een goede combinatie tussen rekenen, taal en spelling en de creatieve leergebieden. Voor rekenen, taal en spelling gebruiken we in de groepen 3 t/m 8 Snappet: een digitaal programma om lessen te maken en de ontwikkeling goed te volgen. Die kinderen werken hierbij op een laptop. Naast de leergebieden die apart van elkaar worden aangeboden werken we in de groepen 1 t/m 8 vanaf schooljaar 2021-2022 met thema’s. Aardrijkskunde, geschiedenis, techniek, natuur, cultuur en digitale geletterdheid worden hierin in samenhang aangeboden.

We houden van creativiteit en veel beweging. Hiermee stimuleren wij de hersenen om de lastigere taken van rekenen, taal, geschiedenis of techniek aan te kunnen. In de groepen is een divers aanbod en de leerkrachten blijven dan ook up to date om in te gaan op de vragen die deze veranderende maatschappij ons stelt. Alleen zo kunnen we de kinderen écht goed klaarstomen voor de toekomst.

En…niet te vergeten!

Et Buut werkt met een continurooster van 8.15 tot 14.30. Samen met onze buitenschoolse opvang kunnen kinderen op een zeer prettige manier al vanaf 7.00 uur tot maar liefst 18.30 uur bij ons de dag doorbrengen! We hebben een goede samenwerking met de BSO, waardoor het lijkt alsof de schooldag gewoon nog wat langer doorloopt. 

 

Et Buut. Een investering in de toekomst!