Waarom et Buut?

Et Buut staat bekend als ‘de creatieve school’. Ouders en leerkrachten kiezen veelal bewust voor dit concept. Het motto van de school, creatief in denken en doen, hangt in neon op een prominente plek in het gebouw. Het team zoekt continu naar een goede balans tussen de creatieve en cognitieve vakken en is de samenhang en verbinding daartussen aan het ontwikkelen.

Obs et Buut heeft sinds januari 2022 een prachtig nieuw gebouw in de Zaanse stijl, vlakbij het station in het centrum, met gratis parkeren op een eigen parkeerterrein. De school heeft ca 500 leerlingen. Daarnaast heeft et Buut twee kleutergroepen op een kleine groeilocatie, ‘et kleine Buut’. Deze locatie is bedoeld om door te groeien naar 8 groepen. In de toekomst komen die 8 groepen in het nieuwe gebouw erbij. In het nieuwe gebouw zijn nog 5 groepen 1/2. Vanaf groep 3 wordt er gewerkt in jaargroepen. Dit zijn nu nog 2 groepen per leerjaar, maar op termijn worden dit er 3 per leerjaar.

 

Waarom et Buut?

Et Buut is een openbare basisschool. Alle kinderen zijn bij ons welkom. We streven ernaar een inclusieve school te zijn. Door kinderen in contact te brengen met verschillende culturen, levensovertuigingen en diversiteit in brede zin, bereiden we hen voor op een wereld waarin respect, begrip en acceptatie centraal staan.

 

Hoe gaat het met onze kinderen?

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich fijn voelen op school.  Dat vormt de basis voor goed leren. Vanaf de start op school werken wij aan de sociaal-emotionele vorming.

We leren onder andere zorg te dragen voor een ander, behulpzaam te zijn en om situaties van meerdere kanten te belichten. En heel belangrijk… kinderen mogen bij ons een unieke en originele rol vervullen. Ze kunnen helemaal zichzelf zijn en om die reden gaan onze Buuters met veel plezier naar school!

 

Heeft de school ook oog voor de ouders?

Uiteraard zijn wij nauw betrokken bij de ouders. We zien ouders als partner en samen komen we tot een nog beter resultaat. De deur staat altijd open en we houden elkaar goed op de hoogte.

 

Hoe wordt het onderwijs vormgegeven?

Et Buut gaat voor goed onderwijs; creatief in denken en doen! Een goede combinatie tussen rekenen, taal en spelling en de creatieve leergebieden.

In de groepen 1/2 werken de leerkrachten vanuit de visie van ‘Early Childhood’. Leerkrachten verzorgen een rijke speel/leeromgeving waarin kinderen zich naar hartenlust kunnen ontwikkelen.

In groep 3 ligt het accent met name op het leren lezen, via de methode Lijn 3.

Voor rekenen, taal en spelling gebruiken we in de groepen 4 t/m 8 Snappet: Met Snappet geeft et Buut interactieve lessen en worden de leerlingen formatief getoetst. De leerlingen werken hierbij op een laptop.

Daarnaast werken alle groepen 1 t/m 8 met thema’s. Aardrijkskunde, geschiedenis, wetenschap & techniek, natuur, kunst, cultuur, muziek, dans en digitale geletterdheid worden in samenhang aangeboden. Ook het creatief uur en de weeksluitingen sluiten zoveel mogelijk hierbij aan.

De kinderen werken afwisselend in het eigen lokaal en op de Buutpleinen onder begeleiding van de extra ondersteuners of de eigen leerkracht.

In de prachtige gymzaal gymmen de kinderen twee keer per week. De groepen 1/2 doen dat in het speellokaal

 

En…niet te vergeten!

Et Buut werkt met een continurooster van 8.30 tot 14.30 uur op ma, di, do, vr, en op woensdag tot 12.30 uur. Bij onze buitenschoolse opvang Freekids kunnen kinderen op een zeer prettige manier al vanaf 7.00 uur tot 18.30 uur terecht.

Freekids biedt ook peuterspelen en peuteropvang aan.

Verder zijn er diverse naschoolse activiteiten te doen in school waar op ingeschreven kan worden.

Kortom, er is van alles te doen en te leren op et Buut!

 

Et Buut. Een mooie basis voor de toekomst!