Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een leerkrachtengeleding. Samen vergaderen ze over actuele kwesties.

 

 

MR

De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar met elkaar. Dit zijn openbare vergaderingen. Eens per jaar organiseert de MR een jaarvergadering voor alle ouders. Tijdens deze vergaderingen adviseert de MR de school en heeft in een aantal gevallen ook instemmingsrecht.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een vast groepje ouders en leerkrachten. Eens in de zoveel tijd stappen er ouders of leerkrachten uit. Mocht dat zo zijn, dan komt er een bericht en eventueel een oproep in de Buutapp.