Klachtenregeling

Overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan er misverstanden. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Op et Buut proberen we er altijd samen uit te komen.

 

 

Klachten

Overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan er misverstanden. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met ons of klachten hebben over de gang van zaken op school, bespreekt u dat dan in eerste instantie met de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Samen zoeken we dan naar een goede oplossing.

Mocht dit niet lukken dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de directie. Als dat niet tot een bevredigende oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school (haar gegevens staan in de schoolgids vermeld in het hoofdstuk ‘Klachten’).

 

Lees meer over: