Klachtenregeling

Overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan er misverstanden. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Hartstikke vervelend! Op et Buut proberen we er altijd samen uit te komen.

 

 

Klachten

Overal gaan wel eens dingen mis of ontstaan er misverstanden. Dat kan bij ons op school ook gebeuren. Mocht u het op bepaalde punten niet eens zijn met ons of klachten hebben over de gang van zaken op school, meldt u dat dan in eerste instantie bij de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Samen zoeken we dan naar een goede oplossing.

Mocht dit niet lukken dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de directeur of zelfs met het schoolbestuur (die u door kan verwijzen naar één van de externe vertrouwenspersonen) als ook het gesprek met de directeur niet naar uw tevredenheid verlopen is.

Wilt u om welke reden dan ook niet naar de school of het bestuur stappen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van onze school. Alle scholen beschikken over ten minste één contactpersoon. Het zijn meestal ouders van kinderen. Zij zullen uw klacht volgens de afgesproken procedure behandelen.

De namen en adressen van de contactpersonen vindt u achter in de schoolgids. De schoolgids staat op de website.

Klachtenregeling Zaan Primair

Zaan Primair heeft een eigen klachtenregeling. Deze regeling kunt op de website van Zaan Primair in zien.

Landelijke klachtencommissie

Daarnaast kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Het adres van deze commissie is:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Telefoon 030-280 95 90
E-mail info@onderwijsgeschillen.nl