Uw kind eerder naar de basisschool? Dat kan met de Startgroep!

Een goede start op de basisschool is belangrijk voor de toekomst van ieder kind. Daarom biedt obs De Spiegel de Startgroep aan. De Startgroep is er voor alle ouders die hun kinderen een succesvolle start willen geven in de samenleving.

Openbare basisschool De Spiegel is de eerste school in Zaanstad die uw kind volwaardig basisonderwijs aanbiedt vanaf 3 jaar en 9 maanden. In de Startgroep krijgt uw kind drie maanden extra onderwijstijd voordat het met de basisschool begint.

U als ouder weet dan zeker dat uw kind een prima start maakt op de basisschool. Eventuele achterstanden kunnen worden ingelopen. Heeft uw kind een voorsprong, dan kan deze worden uitgebouwd. Een goede toekomst voor uw kind begint in de Startgroep!

Mijn zoon is in de Startgroep enorm gegroeid. Zijn beheersing van de Nederlandse taal is ontzettend verbeterd.

Annet, moeder van Jelle

Volwaardig basisonderwijs vanaf 3 jaar en 9 maanden
De Startgroep van OBS De Spiegel biedt uw kind volledig onderwijs in een eigen groep, voordat hij of zij vier jaar wordt. Bij dit onderwijs hoort natuurlijk taal en rekenen. Maar ook rust, structuur en vertrouwen. Daarom zitten kinderen van de startgroep, groep 1 en groep 2 in een eigen klas. Hierdoor is er individuele aandacht voor ieder kind met onderwijs op maat.

Hoe werkt de Startgroep?
In de Startgroep krijgt uw kind minimaal drie maanden extra onderwijstijd. Uw kind maakt het jaar af in de Startgroep en stroomt daarna door naar een aparte groep 1 en groep 2.

Door het opdelen van de onderbouw in aparte groepen kunnen wij uw kind maatwerk bieden. In een aparte groep is het namelijk makkelijker om uw kind de aandacht te geven die hij of zij nodig heeft. Daarnaast geeft de aparte groepsstructuur ook rust en zekerheid. Dit is goed voor de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Lees meer over: