Lekker in je vel!

Op et Buut willen we vooral dat kinderen lekker in hun vel zitten, met ruimte voor ieders verschillen. Wederzijds respect, verdraagzaamheid en je verplaatsen in een ander zijn essentieel. Een gelukkig kind vinden wij het allerbelangrijkste en vormt de basis voor goed kunnen leren.

 

 

Lekker in je vel!

Et Buut is een openbare basisschool. De school is voor iedereen, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond toegankelijk. De verschillende achtergronden maken van de school een ontmoetingsplaats waar de kinderen (en de ouders) kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. Wij zijn van mening dat de kinderen mede hierdoor goed voorbereid worden op het functioneren binnen een multiculturele samenleving. Een veilige plek waar je je helemaal kunt ontplooien!

Trots

Voorop gesteld zijn wij natuurlijk vreselijk trots op onze kinderen! Dat staat buiten kijf. Op een gedeelde plek met de leerkrachten, want ook zij werken keihard om elk kind zo goed mogelijk te helpen groeien. Daarnaast voelen wij een enorme passie voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Blije, lieve en geweldige complete pakketjes laten wij hier, vol trots, van school gaan op hun weg naar de toekomst. Door de hele school heen gaan wij actief en preventief in op het leren omgaan met je eigen en andermans handelen. Denk dan bijvoorbeeld aan zelfstandigheid, samenwerking, verantwoordelijkheid, respect en verdraagzaamheid zijn echt van groot belang.

Lekker in je vel en stevig in je schoenen staan. Kom maar op met de wereld!