Passie voor onderwijs

Leren met plezier door middel van moderne technieken, maar ook door lichamelijke activiteiten, creatieve en expressieve begeleiding in ieders eigen tempo en behoeftes. Gepassioneerde leerkrachten kunnen de kinderen motiveren en inspireren!

Gepassioneerde leerkrachten kunnen inspireren en motiveren!

Vanzelfsprekend komen dagelijks de prachtige vakken taal en rekenen in ons aanbod terug. Hier zetten we hoog op in! Met behulp van tablets kunnen de leerkrachten onderwijs op maat bieden. Per jaargroep zijn er daarnaast diverse andere vakken belangrijk zoals schrijven, verkeer en in de hogere groepen ook aardrijkskunde, geschiedenis en bijvoorbeeld een creatief uur met diverse geïntegreerde vakken. Vooral creativiteit en lichamelijke beweging komt op et Buut aan bod. We stimuleren de hersenhelften, waardoor het leren een stuk leuker en gemakkelijker gaat.

De maatschappij is een organisch proces. Het is onderhevig aan veranderingen en daar moeten wij als professionals op inspringen. We bewegen mee met ons onderwijsaanbod om in te gaan op de vragen die deze veranderende maatschappij ons stelt. Onze methodes passen binnen deze tijd en sluiten aan op de belevingswereld. Dat, in combinatie met geweldige leerkrachten die zichzelf constant willen verbeteren en zich bezig houden met professionalisering, staat garant voor een optimale ontwikkeling. De leerkrachten bundelen al hun krachten om een zo passend mogelijk aanbod te creëren. Alleen zo kunnen we de kinderen écht goed klaarstomen voor de toekomst!

Fijne technieken en fantastische leerkrachten. De perfecte cocktail voor een optimale ontwikkeling!