Beleid ziekte leerkracht

Iedereen is wel eens ziek. Heel vervelend, maar zeker als je de leerkracht bent! Zoveel mensen en met name de kinderen rekenen erop dat de leerkracht er gewoon is. Het veroorzaakt best wat overlast als ze er dan (onverwachts) niet zijn! Ziek melden doen we dan ook niet graag. Maar soms kan het niet anders. Lees hieronder hoe we dat zo goed mogelijk oplossen!

Beleid bij ziekte leerkracht

Als een leerkracht (kortdurend) ziek is en niet voor de groep kan, proberen wij eerst een invalleerkracht te vinden. Met het huidige leerkrachttekort, lukt dat niet altijd. In dat geval wordt, afhankelijk van de omstandigheden op dat moment, een van onderstaande oplossingen gekozen.

– We lossen het op door een collega de groep op te laten vangen.
– We geven de groep vrij en vragen ouders de kinderen thuis op te vangen. Mocht u dit niet kunnen opvangen, dan is er altijd de mogelijkheid uw kind toch naar school te laten komen. Uw kind wordt dan in een andere groep ondergebracht. Leerlingen kunnen thuis o.a. werken aan opdrachten in Snappet die door de leerkracht worden klaargezet.

In geval van een lange(re) afwezigheid van een leerkracht, wordt een invalleerkracht gezocht voor een langere periode.