Inspectierapport

Op 13 maart 2014 heeft de inspectie obs Et Buut bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs ten minste eenmaal per vier jaar te bezoeken. De bevindingen zijn vastgelegd in een document.

Inspectierapport 2014

Lees meer over: