Verlof aanvragen

Is er een speciale gelegenheid of heeft u belangrijke gebeurtenis in de planning staan, waar u graag verlof voor zou willen hebben? In sommige gevallen kan dat. Neem dan even contact op met de directie.

 

 

Verlof aanvragen

Het aanvragen van verlof voor uw kind is aan wettelijke regels gebonden. Alleen als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ kan een aanvraag bij de directie gedaan worden. De directie van de school beslist uiteindelijk of het verlof toegekend wordt of niet. De regels voor het toekennen van verlof staan in de verlofwijzer van de gemeente Zaanstad.

Kinderen van 4 jaar zijn niet leerplichtig en daarvoor hoeft geen verlof aangevraagd te worden. Het is dan wel fijn om even te overleggen met de leerkracht.

In 2012 is de leerplichtwet ook nog gewijzigd. Als scholen ongeoorloofd verzuim niet melden, dan krijgen de scholen een boete. En die boete kan flink oplopen.