Brede school

Van ’s morgen 7.00 uur tot ’s avonds 18.30 uur kunnen kinderen op et Buut terecht.
Voorschoolse opvang, onderwijs en naschoolse opvang vloeien in elkaar over.
Zelf in de avonduren vinden er activiteiten op et Buut plaats.
Met recht dat et Buut zich een Brede School mag noemen.
In een schema ziet het er als volgt uit:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder het menu onderdeel Breed kunt u lezen wat de verschillende partners u en uw kind allemaal te bieden hebben.